OUR TEAM
 
IMG_1664%2520-%2520Bipul%2520Agrawal_edi

BIPUL AGRAWAL

PRESIDENT

 

KRISHNA PRASAD

VICE PRESIDENT 

SUMIT SAURAV

VICE PRESIDENT 

 

ABHISHEK BHALOTIA

TREASURER

ABHIYANSHU SINGH

TECH HEAD

AJAY KUMAR SAHU

MEDIA HEAD

 
SENIOR MANAGERS

SPONSERSHIP

KARAN SINGH

 

PUBLIC RELATION

PRAGYAN MISHRA

MARKETING

RAHUL KUMAR JENA

LOGISTICS

SARTHAK SARATHI JENA

MEDIA

ARUP MOHAPATRA

MANAGEMENT

SUMESH CHOURASIA

CONTENT

ANUBHAB BEHERA

 
CORE MEMBERS

ATUL SINHA

ARPIT RAJ

KHITISH NAYAK

SUSHREETA PRADHAN

JEET SAMAL

SNEHASIS PANDA

PRITAM KUMAR MANIK

SHREYA BANERJEE

SUYASH MOHANTY

ARIJEET PATRA

MOHONA CHATTERJEE

SUDHASMITA SWAIN

OUR ALUMNI

SANDEEP SUBUDHI

 

SHIKHAR SINHA

SOUVIK GOPE

JIVESH BANSAL

BISHAL PANDA

ABHISHEK MAITY

ANKESH RAJ

ASHUTOSH DAS